Okno dialogowe Uruchamianie przepływu czynności

To okno dialogowe jest wyświetlane w wyniku uruchomienia przepływu czynności, gdy jest otwarty dokument. Konieczne jest określenie, czy przetwarzane mają być tylko strony zdefiniowane w przepływie czynności, czy również strony z otwartego obecnie dokumentu. W drugim przypadku strony zdefiniowane w przepływie czynności są dodawane do bieżącego dokumentu zgodnie z ustawieniami w obszarze Narzędzia > Opcje > Przetwarzanie > Nowe strony.

Oto dostępne opcje:

  • Nie, przetwórz tylko strony zdefiniowane w przepływie czynności

  • Tak, przetwórz wszystkie strony

  • Tak, przetwórz wybrane strony

  • Tak, przetwórz bieżącą stronę

Po wybraniu opcji należy kliknąć przycisk Uruchom przepływ czynności.

 

  • W razie wielokrotnego uruchamiania przepływu czynności w celu ustalenia, które ustawienia są najlepsze dla dokumentu, przed każdym ponownym uruchomieniem przepływu czynności należy usunąć załadowane strony.

Okno dialogowe Uruchamianie przepływu czynności