Okno dialogowe Uczenie znaku

W oknie środowiska jest wyświetlany obraz znaków do nauczenia wraz z informacjami kontekstowymi. Znaki do uczenia są podświetlone.

Okno powiększenia zawiera obraz kształtu znaku do nauczenia, przedstawiony w postaci pikseli. Niebieskie piksele oznaczają aktywny kształt, żółte — kształty sąsiednie (wyłączone z uczenia). Proces uczenia obejmuje zawsze tylko aktywne (oznaczone na niebiesko) kształty.

Kształty przerwane (np. przerwany znak n rozpoznawany jako rr) lub stykające się można poddać edycji. Dzięki temu możliwe jest łączenie fragmentów znaków. Obraz traktowany jako pojedynczy znak (oznaczony na niebiesko) można rozszerzać, ale nie można do zwężać.

Aby dołączyć brakujący fragment do kształtu znaku, wystarczy go kliknąć. Kolor klikniętego fragmentu zmieni się z żółtego na niebieski, co oznacza, że zostanie on uwzględniony w procesie uczenia.

W poniższym przykładzie przerwany znak f został wyświetlony w oknie powiększenia.

Omnipage train broken f Okno dialogowe Uczenie znaku

Na ilustracji z lewej strony tylko część znaku została oznaczona kolorem niebieskim (kształt aktywny). Aby dołączyć żółty fragment do aktywnego kształtu, należy go kliknąć.

Kliknięty żółty fragment zostanie oznaczony na niebiesko, dzięki czemu cały kształt znaku f będzie aktywny (ilustracja z prawej strony).

Omnipage train f Okno dialogowe Uczenie znaku

Jeśli przez pomyłkę dołączono zbędne fragmenty kształtu, można je usunąć. Aby odłączyć żądany fragment, należy go kliknąć. Kolor klikniętego fragmentu zmieni się z niebieskiego na żółty, co oznacza, że nie zostanie on uwzględniony w procesie uczenia.

W oknie Sugestia jest wyświetlane rozwiązanie OCR proponowane przez program dla znaków wybranych w oknie środowiska i wyświetlonych w kolorze niebieskim w oknie powiększenia.

W polu Popraw należy wprowadzić jeden lub więcej znaków, będących poprawną interpretacją kształtów wyświetlonych na niebiesko w oknie powiększenia. Program uczy się zwykle pojedynczych znaków, ale maksymalnie można go nauczyć do 5 znaków w obrębie jednego wyrazu. Dzięki temu możliwe jest, po uprzednim nauczeniu, rozpoznawanie par znaków (np. fi czy ff) oraz nieprawidłowo podzielonych słów (np. „runda” błędnie odczytane jako „nmda”).

Aby otworzyć tablicę znaków, należy kliknąć pozycję Omnipage button dots Okno dialogowe Uczenie znaku.

Aby zaakceptować kształt i zastosować go podczas rozpoznawania dokumentu, należy kliknąć przycisk Naucz. Uczenie zostanie dodane tymczasowo do pliku uczenia, jeśli go załadowano. Jeśli nie, uczenie będzie przechowywane z innymi danymi uczenia (utworzonymi ręcznie i przez moduł IntelliTrain). W razie potrzeby można je zapisać w pliku uczenia.

W przypadku znalezienia na tej samej stronie znaków o zbliżonych kształtach zostanie wyświetlone okno dialogowe Sprawdzanie procesu uczenia. Jeśli po kliknięciu przycisku Naucz nic nie zostaje wyświetlone, oznacza to, że nie są proponowane żadne inne poprawki i poprawiono tylko jedno wystąpienie.

  • Uczenia nie należy używać w przypadku języków japońskiego, chińskiego ani koreańskiego.

//

Okno dialogowe Uczenie znaku