Okno dialogowe Tabulatory

Aby wyświetlić to okno dialogowe, należy wybrać z menu Format polecenie Tabulatory lub kliknąć przycisk Tabulatory w oknie dialogowym Akapit.

Położenie tabulatorów: Należy wprowadzić wartość położenia nowego tabulatora w zaznaczonych akapitach. Wybierz wartość w celu zmiany ustawienia istniejących stopów tabulatora.

Wyrównanie: Dostępne są opcje: Do lewej, Do prawej, Do środka oraz Dziesiętne. Wybór dowolnej z tych wartości spowoduje odpowiednie wyrównanie bieżącego tabulatora. Jako symbol dziesiętny dopuszczalne są zarówno przecinki, jak i kropki.

Znaki wiodące: Należy wybrać jeden z trzech stylów linii. Linie te, kropkowane lub ciągłe, będą wstawiane między kolejnymi znakami tabulatora. Są one drukowane, w przeciwieństwie do strzałek w prawo, które służą do wskazywania położenia tabulatorów na ekranie. Jest to bardzo przydatne przy sporządzaniu spisu treści. Dostępna jest także pozycja Brak.

Przycisk Ustaw umożliwia ustawianie właściwości tabulatora zdefiniowanego w polu powyżej. Przed przejściem do kolejnego tabulatora należy kliknąć pozycję Ustaw. Aby zastosować wszystkie ustawienia tabulatorów, należy też kliknąć przycisk OK.

Kliknięcie przycisku Wyczyść powoduje usunięcie tabulatora aktualnie zdefiniowanego w polu powyżej.

Kliknięcie przycisku Wyczyść wszystko powoduje usunięcie wszystkich tabulatorów z obecnie zaznaczonych akapitów.
 

  • Tabulatory można także tworzyć i przenosić, korzystając z linijki w Edytorze tekstu.

Okno dialogowe Tabulatory