Okno dialogowe Sprawdzanie procesu uczenia

Lista Wyrazy zmienione przez proces uczenia zawiera wszystkie wyrazy z bieżącej strony, których zmianę program sugeruje na podstawie przeprowadzonego właśnie procesu uczenia.

Omnipage eng train check Okno dialogowe Sprawdzanie procesu uczenia

Sugerowane zmiany w wyrazach są wyświetlane na niebiesko. Należy je kolejno sprawdzić.

W panelu Obraz wyświetlany jest oryginalny obraz zaznaczonego wyrazu.

W polu edycji Wybierz znaki do ponownego uczenia wyświetlany jest wybrany wyraz z wyróżnionym znakiem przeznaczonym do zmiany. Pole edycji umożliwia zaznaczenie sąsiadujących znaków w celu ich ponownego nauczenia jako grupy; na przykład jeśli litera „m” (M) została rozpoznana jako ciąg „rn” (RN).

Kontekst jest wyświetlany w dolnej części okna dialogowego Sprawdzanie procesu uczenia.

Jeśli wszystkie wyrazy są poprawne, należy kliknąć przycisk OK.

Jeśli więcej niż połowa sugerowanych zmian jest błędna, należy kliknąć przycisk Anuluj w celu odrzucenia zmian. Wtedy poprawione zostanie tylko oryginalne wystąpienie.

Aby skorygować błąd w wybranym wyrazie, należy kliknąć przycisk Naucz ponownie. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Uczenie znaku, w którym do wybranego kształtu można przypisać poprawny znak. Czynność tę należy powtarzać do momentu, aż lista będzie zawierać tylko poprawne rozwiązania. Następnie należy kliknąć przycisk OK.

  • Ta funkcja nie dotyczy języków azjatyckich.

 

Okno dialogowe Sprawdzanie procesu uczenia