Okno dialogowe Skanowanie dwustronne

Wstaw przy stronie nr: Wprowadź numer strony dla pierwszej ze stron, które mają zostać zaskanowane podczas kolejnej sesji skanowania.

Kierunek skanowania

Skanuj strony rosnąco: Za pomocą tej opcji można ustawić skanowanie stron nieparzystych z automatycznego podajnika dokumentów (ADF) w porządku narastającym po kliknięciu przycisku OK.

Skanuj strony malejąco: Za pomocą tej opcji można ustawić skanowanie stron parzystych z automatycznego podajnika dokumentów (ADF) w porządku malejącym po kliknięciu przycisku OK.

Okno dialogowe Skanowanie dwustronne