Okno dialogowe Rozpoczynanie przetwarzania automatycznego

To okno dialogowe jest wyświetlane w wyniku kliknięcia przycisku Rozpocznij z wybraną opcją 1-2-3, gdy w programie OmniPage jest otwarty dokument. Należy określić sposób kontynuowania procesu. Oto dostępne opcje:

  • Zakończ przetwarzanie istniejących stron bez dodawania nowych

  • Dodaj nowe strony i przetwórz je wraz z istniejącymi niedokończonymi stronami

  • Przetwórz ponownie wszystkie istniejące strony bez dodawania nowych

Wszelkie nowe strony są dodawane do bieżącego dokumentu zgodnie z ustawieniami w obszarze Narzędzia > Opcje > Przetwarzanie > Nowe strony.

Po wybraniu opcji w tym oknie dialogowym należy kliknąć przycisk Rozpocznij.

 

Okno dialogowe Rozpoczynanie przetwarzania automatycznego