Okno dialogowe Redagowanie dokumentu

Omnipage pro Okno dialogowe Redagowanie dokumentu

Ten temat dotyczy tylko programu OmniPage Professional.

 

To okno dialogowe jest wyświetlane, gdy w Edytorze tekstu jest oznaczony tekst do redakcji i kliknięto:

Redagować można kopię bieżącego dokumentu lub dokument oryginalny. Oto dostępne opcje:

Utwórz kopię bieżącego dokumentu i wykonaj redakcję na nowym dokumencie: Wybranie tej opcji umożliwia zachowanie oryginalnego dokumentu bez zmian i zredagowanie kopii.

Wykonaj redakcję na bieżącym dokumencie: Wybranie tej opcji umożliwia zastąpienie oryginalnego dokumentu z wymazaniem zredagowanego tekstu. Należy pamiętać, że operacji redagowania nie można cofnąć. Jeśli potrzebna jest niezredagowana wersja zawartości, należy zredagować kopię.

Redaguj: Kliknięcie tej pozycji umożliwia przeprowadzenie redakcji.

 

W przypadku redagowania kopii zarówno dokument oryginalny, jak i kopia pozostają otwarte w programie OmniPage w oczekiwaniu na zapisanie. W oryginalnym dokumencie wszystkie pozycje tekstu oznaczone do redakcji są wyróżnione na szaro, więc tekst można nadal odczytać. W kopii zamiast tych pozycji wyświetlane są czarne bloki.

Po wyeksportowaniu zredagowany tekst jest wymazany i nie można go wykryć w wyniku wyszukiwania.

W przypadku szybkiego redagowania przez wyszukiwanie możliwości przywrócenia wymazanego tekstu są ograniczone. Ostatnie operacje redagowania można cofnąć przy użyciu polecenia Cofnij, ale po opuszczeniu strony lub jej wyeksportowaniu te zmiany są trwałe.

Okno dialogowe Redagowanie dokumentu