Okno dialogowe Powiadomienie e-mail

Dostęp do tego okna dialogowego można uzyskać, uruchamiając Menedżera zadań z menu Przetwarzanie, a następnie klikając lub wybierając pozycję Utwórz zadanie w celu otwarcia okna Kreatora zadania. W pierwszym panelu kreatora można określić typ i nazwę zadania. Drugi panel zawiera opcje rozpoczęcia i zakończenia, w tym także przycisk Powiadomienie e-mail.

Wyślij powiadomienie e-mail: Zaznacz, aby wysłać powiadomienie e-mail o ukończeniu przepływu czynności lub zadania.

Adres e-mail adresata: Wpisz adres e-mail. Jeśli adres został wybrany z książki adresowej, zostanie on tu wyświetlony. Następnie kliknij przycisk Dodaj.

Książka adresowa: Kliknij, aby wybrać nazwę z książki adresowej.

Lista adresatów: Lista adresatów, do których zostanie wysłane powiadomienie e-mail o zakończeniu zadania.

Dodaj: Kliknij, aby dodać wybrany adres do listy adresatów. Adres można wybrać z książki adresowej lub wprowadzić go ręcznie.

Usuń: Kliknij, aby usunąć wybrany adres e-mail z listy adresatów.

Tekst wiadomości: Wpisz tekst wiadomości.

Temat: Wpisz temat wiadomości.

Dołącz plik dziennika: Kliknij, aby wysłać plik dziennika zadania jako załącznik.

 

Okno dialogowe Powiadomienie e-mail