Okno dialogowe Pliki uczenia

Dostęp do tego okna dialogowego można uzyskać z menu Narzędzia.

W tym oknie dialogowym wyświetlana jest lista zapisanych plików uczenia, a także pozycja [brak]. Bieżące ustawienie jest wskazywane przez słowo [bieżące].

Po zakończeniu uczenia (automatycznego lub ręcznego) zostanie wyświetlona osobna pozycja [niezapisane]. Po otrzymaniu i otwarciu rozszerzonego pliku OPD z osadzonym plikiem uczenia, plik ten pojawia się na liście jako [osadzone] i można go zapisać w nazwanym pliku na komputerze lokalnym.

  • Kliknięcie pozycji powoduje jej zaznaczenie.

  • Przycisk Ustaw jako bieżący umożliwia określenie bieżącego ustawienia pliku uczenia (można wybrać dowolny plik lub pozycję [brak]).

  • Kliknięcie przycisku Edytuj powoduje wyświetlenie okna dialogowego Edytowanie danych uczenia, w którym można zmienić znak przypisany do kształtu lub usunąć kształt wraz z odpowiadającym mu znakiem.

  • Aby zapisać dane uczenia oznaczone pozycją [zmienione], [niezapisane] lub [osadzone], należy kliknąć przycisk Zapisz.

  • Aby wyodrębnić plik uczenia osadzony w dokumencie programu OmniPage, należy kliknąć pozycję Wyodrębnij. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie pliku uczenia umożliwiające zapisanie pliku uczenia jako osobnego pliku.

  • Aby osadzić plik uczenia w dokumencie programu OmniPage, należy kliknąć pozycję Osadź. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Osadzanie w pliku OPD.

  • Aby wyszukać i dodać plik uczenia do listy, należy kliknąć przycisk Dodaj.

  • Aby usunąć zaznaczony plik uczenia z listy, należy kliknąć przycisk Usuń.

 

  • Przed przystąpieniem do rozpoznawania dokumentu w języku japońskim, chińskim lub koreańskim należy upewnić się, że nie załadowano żadnego pliku uczenia. Użycie pliku uczenia pogorszy zarówno wyniki rozpoznawania, jak również jakość pliku uczenia.

Okno dialogowe Pliki uczenia