Okno dialogowe Pliki szablonów ulepszeń obrazu

To okno dialogowe można wyświetlić, klikając w menu Narzędzia polecenie Szablon ulepszeń.

Nazwa pliku: Lista zawierająca szablony ulepszeń obrazu oraz pozycję [brak]. Bieżące ustawienie jest oznaczone przez wyraz [bieżące]. Kliknięcie pozycji powoduje jej zaznaczenie.

Ustaw jako bieżący: Wybierz plik szablonu ulepszeń obrazu lub pozycję [brak], a następnie kliknij opcję Ustaw jako bieżący, aby wybrane ustawienie ustawić jako bieżącą wartość szablonu.

Wyodrębnij: Umożliwia wyodrębnienie osadzonego szablonu ulepszeń z dokumentu programu OmniPage. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie nowego szablonu ulepszeń obrazu umożliwiające zapisanie szablonu jako osobnego pliku szablonu ulepszeń obrazu.

Osadź: Umożliwia osadzenie pliku szablonu ulepszeń obrazu w dokumencie programu OmniPage. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Osadzanie w pliku OPD.

Dodaj: Umożliwia dodanie do listy nowego pliku szablonu ulepszeń obrazu z dowolnej lokalizacji.

Usuń: Umożliwia usunięcie zaznaczonego pliku szablonu ulepszeń obrazu z listy.

Okno dialogowe Pliki szablonów ulepszeń obrazu