Okno dialogowe Pliki słowników użytkownika

Dostęp do tego okna dialogowego można uzyskać z menu Narzędzia.

Nazwa pliku: Lista zawierająca słowniki użytkownika oraz pozycję [brak]. Bieżące ustawienie jest oznaczone przez wyraz [bieżące]. Może być także wyświetlony słownik Niestandardowy. Jest to domyślny słownik użytkownika programu Microsoft Word. Kliknięcie pozycji powoduje jej zaznaczenie.

Ustaw jako bieżący: Wybierz słownik użytkownika i kliknij tę opcję, aby ustawić go jako słownik bieżący. Wybierz pozycję [brak] i kliknij tę opcję, aby wyłączyć korzystanie ze słownika użytkownika.

Edytuj: Umożliwia przejrzenie lub edytowanie wybranego słownika. Opcja ta pozwala także importować wyrazy z listy wyrazów lub eksportować zawartość słownika do pliku.

Nowy: Umożliwia nadanie nazwy nowemu słownikowi użytkownika. Zostanie on ustawiony jako słownik bieżący. Następnie za pomocą pozycji Edytuj można wprowadzić wyrazy lub zaimportować je z listy wyrazów. Wyrazy można także wprowadzać z poziomu okna dialogowego Korektor OCR w trakcie korekty pisowni dokumentów.

Wyodrębnij: Umożliwia wyodrębnienie osadzonego pliku słownika użytkownika z dokumentu programu OmniPage. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie nowego słownika użytkownika umożliwiające zapisanie słownika użytkownika jako osobnego pliku słownika użytkownika.

Osadź: Umożliwia osadzenie pliku słownika użytkownika w dokumencie programu OmniPage. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Osadzanie w pliku OPD.

Dodaj: Umożliwia odszukanie i dodanie pliku słownika użytkownika do listy.

Usuń: Umożliwia usunięcie wybranego słownika użytkownika z listy.

 

  • Nie można tworzyć słowników użytkownika dla języków japońskiego, chińskiego ani koreańskiego.

 

 

Okno dialogowe Pliki słowników użytkownika