Okno dialogowe Opcje eksportu

To okno dialogowe jest wyświetlane, gdy jako miejsce docelowe eksportu zostanie wybrana opcja Wyślij w wiadomości lub zostanie określony magazyn w chmurze (łącznie z witrynami FTP) alby gdy jako miejsca docelowe w programie OmniPage Professional zostaną wybrane programy SharePoint, Hummingbird, iManage lub system ODMA.

Wyślij pliki jako:

  • Aby zapisać wyniki rozpoznawania w jednym z proponowanych typów plików (np. Microsoft Word), należy wybrać pozycję Tekst.

  • Aby zapisać obrazy stron w pliku obrazu (np. TIFF), należy wybrać opcję Obraz.

  • Wybranie opcji Wiele typów pozwala przeprowadzić zapis w więcej niż jednym typie pliku jednocześnie: np. w pliku programu Word i w pliku TIFF. Możliwy jest wybór spośród czterech wstępnie zdefiniowanych konwerterów wielu formatów. Można też tworzyć własne.

Typ pliku: Określa typ pliku dla eksportu.

Opcje konwertera: Kliknięcie tej opcji powoduje otwarcie okna dialogowego opcji konwertera nazwanego na podstawie bieżącego typu pliku. Jego preferencje są charakterystyczne dla tego typu pliku i zmieniają się w zależności od wybranego poziomu formatowania.

Poziom formatowania: Należy określić, który poziom formatowania ma zostać użyty. Dostępne poziomy mogą się różnić, w zależności od wybranego typu pliku. Wybór staje się preferencją dla bieżącego typu pliku. Nie mają na nią wpływu zmiany poziomu formatowania wprowadzane w Edytorze tekstu.

Użyj nazwy pliku wejściowego: Zaznaczenie tej opcji powoduje, że dla plików wyjściowych są używane nazwy plików wejściowych (pliki można rozróżnić po rozszerzeniach).

Zapisz z podfolderami: Zaznacz, aby eksportować pliki z taką samą strukturą folderów jak w przypadku folderów wejściowych. Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru spowoduje, że wszystkie wyeksportowane pliki zostaną umieszczone w jednym folderze, nawet jeśli podczas ładowania były przetwarzane z podfolderami.

Opcje pliku: Określ, czy strony powinny być przechowywane w jednym pliku, w zestawie plików z pustymi stronami w roli separatorów, czy w zestawie plików — po jednym na stronę lub po jednym na każdy plik wejściowy. W ostatnich przypadkach do nazw plików są dodawane sufiksy numeryczne w celu wygenerowania unikatowych nazw plików.

Zakres stron: Należy wybrać jedną z opcji: Wszystkie strony, Zaznaczone strony lub Bieżąca strona.

 

Okno dialogowe Opcje eksportu