Okno dialogowe Ładowanie plików

Dostęp do tego okna dialogowego można uzyskać, klikając przycisk Pobierz strony (numer 1 w przyborniku OmniPage) lub rozpoczynając przetwarzanie automatyczne z ustawioną opcją wejścia Załaduj pliki.

Szukaj w: W tym polu jest wyświetlany folder, którego zawartość jest wyszczególniona poniżej. Wyświetlane pliki zależą od ustawienia w obszarze Pliki typu. Mogą być wyświetlane wyłącznie pliki wybranego typu, wszystkie obsługiwane pliki obrazów lub wszystkie pliki.

Lista: W tym panelu wymienione są wszystkie pliki określonego typu w bieżącym folderze. Aby przejść do innego folderu, należy kliknąć pozycję Jeden poziom w górę lub Szukaj w. Aby umieścić nazwy plików w polu Nazwa pliku, należy zaznaczyć te pliki. Za pomocą przycisku Dodaj w sekcji Zaawansowane można dodawać nazwy poszczególnych plików, tworząc listę plików. Daje to lepszą kontrolę nad kolejnością odczytu oraz umożliwia pobieranie plików z różnych folderów.

Nazwa pliku: Pozwala wybrać jeden lub więcej plików z listy powyżej, aby umieścić je w tym miejscu. Można także wprowadzić nazwę pliku wraz z jego pełną ścieżką. Aby załadować pliki z różnych folderów albo precyzyjnie określić kolejność plików, należy kliknąć (w razie potrzeby) pozycję Zaawansowane i użyć pozycji Dodaj.

Obrazy: Kliknięcie tej pozycji pozwala załadować pliki obrazów.

Dokumenty: Kliknięcie tej pozycji pozwala załadować pliki dokumentów.

Pliki typu: Służy do wybierania typu pliku do załadowania. Wyświetlone zostaną tylko pliki wybranego typu w bieżącym folderze. Wybierając opcję Pliki obrazów, można wyświetlić wszystkie obsługiwane pliki obrazów. Wybierając opcję Pliki dokumentów, można wyświetlić wszystkie obsługiwane pliki dokumentów. Opcja Wszystkie pliki pozwala wyświetlić wszystkie pliki w folderze, ale otworzyć można tylko obsługiwane pliki obrazów i dokumentów. Plik dokumentu programu OmniPage można otworzyć za pomocą polecenia Otwórz plik OPD w menu Plik.

Zakres stron: W przypadku wybrania wielostronicowego pliku obrazu można określić, które strony mają zostać otwarte. Jeżeli opcja zostanie pozostawiona bez zmian, otwarte zostaną wszystkie strony.

Podgląd: Służy do wyświetlania podglądu zaznaczonego pliku (lub pierwszej strony pliku wielostronicowego). Opcji tej nie można użyć po zaznaczeniu kilku plików. Obraz nie zostanie wyświetlony, jeżeli zaznaczonych zostanie kilka plików.

Zaawansowane>>: Otwiera obszar opcji zaawansowanych. Umożliwia to dodawanie plików obrazów z różnych folderów oraz określanie kolejności ich odczytu. Można też dodawać foldery w celu dodania wszystkich plików określonych typów znalezionych w danym folderze.

<<Podstawowe: Zamyka obszar opcji zaawansowanych.

Dodaj zaznaczone: Klikając tę pozycję, można pojedynczo dodawać pliki do listy plików do otwarcia. Za pomocą tej opcji można otwierać pliki z różnych folderów oraz określać porządek odczytu plików. Aby plik wyjściowy został podzielony automatycznie na pustych stronach, można powstawiać w odpowiednich miejscach na liście puste pliki obrazów.

Dodaj wszystkie obrazy: Kliknięcie tej pozycji umożliwia dodanie wszystkich plików obrazów określonego typu z bieżącego folderu.

Usuń: Kliknięcie tej pozycji pozwala usunąć wszystkie zaznaczone pliki z listy plików.

Przenieś w górę: Klikając tutaj, można przenieść zaznaczony element o jedną pozycję w górę. W razie potrzeby tę czynność można powtarzać.

Przenieś w dół: Klikając tutaj, można przenieść zaznaczony element o jedną pozycję w dół. W razie potrzeby tę czynność można powtarzać.

Pliki/foldery: W tym obszarze są wyświetlane pliki obrazów wybrane do otwarcia. Pliki można dodawać z różnych folderów. Można też dodawać foldery. Kolejność plików na tej liście określa kolejność, w jakiej znajdą się one w dokumencie. Jeśli wszystkie pliki obrazów znajdują się w jednym folderze, nie ma potrzeby korzystania z tej opcji.

Jeśli na komputerze jest dostępny program Nuance PaperPort, są bezpośrednio dostępne foldery i pliki tego programu.

 

  • Zamiast korzystać z tego okna dialogowego, można użyć panelu Łatwe ładowanie. Umożliwia on łatwiejsze przygotowanie listy plików z różnych folderów. Ma też tę zaletę, że może pozostawać otwarty przez nieograniczony czas. W widoku szybkiej konwersji umożliwia ponadto rozpoczynanie jednym przyciskiem szybkiego przetwarzania, o ile ustawiono opcję Pobierz i konwertuj.

Okno dialogowe Ładowanie plików