Okno dialogowe Łącze do pliku

To okno dialogowe można wyświetlić, klikając przycisk Plik w oknie dialogowym Wstawianie hiperłącza.

Szukaj w: Należy kliknąć dysk lub folder zawierający potrzebny plik. Zawartość dysku lub folderu jest wymieniona poniżej. Wyświetlane pliki zależą od ustawienia w obszarze Pliki typu.

Lista: W tym miejscu wyświetlana jest zawartość wybranego obecnie dysku lub folderu.

Nazwa pliku: Należy wybrać plik lub wpisać nazwę pliku wraz z pełną ścieżką.

Pliki typu: Należy wybrać typ pliku do wyświetlenia na liście plików.

 

Okno dialogowe Łącze do pliku