Okno dialogowe Kopiowanie do Schowka

Dostęp do tego okna można uzyskać, wybierając jako miejsce docelowe zapisywania opcję Kopiuj do Schowka z listy rozwijanej Eksportuj wyniki (przycisk 3 przybornika).

Poziom formatowania: Wybierz poziom formatowania dla eksportu. Strony są eksportowane jako tekst sformatowany (RTF), zwykły tekst lub tekst Unicode. Wybranie poziomu z formatowaniem powoduje umieszczenie przez polecenie Wklej stron z tekstem sformatowanym (RTF), o ile aplikacja docelowa je akceptuje. W przeciwnym razie wklejany jest zwykły tekst. Użyj polecenia Wklej specjalnie, aby wybrać w aplikacji docelowej między wklejeniem tekstu sformatowanego (RTF) a niesformatowanego.

Zakres stron: Określ, które pliki mają zostać skopiowane do Schowka (Wszystkie strony, Zaznaczone strony lub Bieżąca strona).

Okno dialogowe Kopiowanie do Schowka