Okno dialogowe Konwertowanie wybranych plików

To okno dialogowe można wyświetlić, zaznaczając jeden lub kilka plików wejściowych w Eksploratorze Windows, na pulpicie lub w funkcji Łatwe ładowanie, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając kolejno polecenia OmniPage 18 ► Kreator Konwertuj teraz z menu skrótów.

Format wyjściowy

Należy wybrać pozycję Tekst lub Obraz.

Tekst: Tę pozycję należy wybrać, aby przekonwertować wybrane pliki obrazów (włącznie z plikami PDF zawierającymi same obrazy) na jeden z dostępnych typów pliku (np. Microsoft Word).

Obraz: Tę pozycję należy wybrać, aby przekonwertować wybrane obrazy na inny format pliku obrazów. Wszystkie pliki są zapisywane w jednym pliku wyjściowym, chyba że wyjściowy format pliku nie obsługuje wielu stron — w takim przypadku jest tworzonych wiele ponumerowanych plików (BMP, JPG, PCX).

Miejsce docelowe pliku wyjściowego

Należy wybrać jedną z następujących opcji na liście rozwijanej: Zapisz w plikach, Zapisz na serwerze FTP, Wyślij w wiadomości, Zapisz w programie SharePoint (lub w innym systemie ECM). Jest również obsługiwane zapisywanie w miejscach docelowych w chmurze.

Opcje zapisywania

Monituj o zastąpienie: Tę pozycję należy kliknąć, jeśli w przypadku istniejącej już nazwy pliku wyjściowego ma być wyświetlany komunikat ostrzegawczy. Można określić sposób kontynuacji procesu: zastąpienie, dołączenie, pominięcie lub anulowanie.

Wyświetl wyniki: Tę pozycję należy wybrać, jeśli wyniki rozpoznawania mają być wyświetlane w docelowej aplikacji skojarzonej z wyjściowym typem pliku.

Generowane pliki

Ścieżka i nazwa pliku: Zawiera informacje o nazwie i lokalizacji pliku wyjściowego. Pliki wyjściowe będą mieć te same nazwy i lokalizacje folderów co pliki wejściowe, ale inne rozszerzenia.

Konwertuj teraz: Tę pozycję należy kliknąć, aby rozpocząć konwersję z bieżącymi ustawieniami.

Kontynuuj z asystentem: Tę pozycję należy kliknąć, aby zmienić ustawienia (np. poziom formatowania czy język rozpoznawania) w Asystencie przepływu czynności. Konwersja rozpocznie się po kliknięciu pozycji Zakończ w Asystencie przepływu czynności.

 

 

 

 

Okno dialogowe Konwertowanie wybranych plików