Okno dialogowe Kolor

To okno dialogowe można otworzyć, klikając polecenie Czcionka w menu Format i wybierając pozycję Niestandardowy na liście rozwijanej Kolor czcionki lub Kolor tła.

Kliknięcie przycisku Definiuj kolory niestandardowe umożliwia wybranie wzoru koloru i określenie jego ustawień. Przeciągnięcie suwaka umożliwia dopasowanie jaskrawości obecnie wybranego koloru.

Kliknięcie przycisku Dodaj do kolorów niestandardowych powoduje wyświetlenie nowego koloru jako koloru niestandardowego.

 

Okno dialogowe Kolor