Okno dialogowe Język

Dostęp do tego okna dialogowego można uzyskać, wybierając polecenie Ustaw język z menu Narzędzia.

Wyświetla bieżące ustawienie języka dla zaznaczonego tekstu. Ustawienie to jest też wyświetlane na pasku stanu. W razie potrzeby należy wybrać inny język. Oznaczenie językowe jest przekazywane do aplikacji docelowej obsługującej tę funkcję, co zapewnia przeprowadzenie korekty pisowni z użyciem właściwego języka.

Aby zaakceptować zmienione ustawienie języka dla zaznaczonego tekstu, należy kliknąć przycisk OK. Zmiana dotyczy aplikacji docelowej — nie wpływa ona na języki rozpoznawania stosowane w przypadku ponownego rozpoznawania stron.

Okno dialogowe Język