Okno dialogowe Inicjał

To okno dialogowe można wyświetlić, wybierając z menu Format polecenie Inicjały.

Położenie

Brak: Kliknij, aby usunąć atrybut inicjału z zaznaczonych akapitów w Edytorze tekstu.

Wpuszczony: Kliknij, aby pierwszy znak lub pierwsze znaki w zaznaczonych akapitach zostały przekształcone w inicjał. Określona liczba wierszy tekstu zostanie wcięta, aby zapewnić wymagane miejsce. Liczba wierszy określa także rozmiar inicjału.

Na marginesie: Kliknij, aby pierwszy znak lub pierwsze znaki w zaznaczonych akapitach zostały przekształcone w inicjał. Liczba wierszy określa rozmiary inicjału. Wszystkie wiersze zostają wcięte, aby zwolnić miejsce na inicjał.

Opcje

Wysokość w znakach: Określ liczbę znaków do wcięcia na początku każdego z akapitów zaznaczonych w Edytorze tekstu.

Wysokość w wierszach: Wybierz rozmiar inicjału, podając liczbę wierszy na niego przeznaczonych. Wybranie opcji formatowania Wpuszczony powoduje wcięcie określonej liczby wierszy.

Odległość od tekstu: Wybierz wielkość odstępu, jaki ma zostać wstawiony pomiędzy inicjałem a tekstem.

 

Okno dialogowe Inicjał