Okno dialogowe Hasło

To okno dialogowe jest wyświetlane przy próbie otwarcia pliku PDF chronionego hasłem.

Hasło otwierania: W tym polu należy wpisać hasło otwierania.

Hasło uprawnień: W tym polu należy wpisać hasło uprawnień.

 

 

 

 

 

 

 

//

Okno dialogowe Hasło