Edytowanie przypisu

W Menedżerze dokumentu kliknij wiersz, dla którego chcesz wprowadzić lub zmodyfikować tekst przypisu, a następnie wybierz polecenie Edytuj przypis z menu skrótów lub naciśnij klawisz F2.

Wpisz lub zmień tekst w polu przypisu dla bieżącej strony. Zwykle wpisuje się słowa kluczowe, które można wyszukiwać za pomocą polecenia Idź do strony z menu Edycja. Naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić tekst.

Okno dialogowe Edytowanie przypisu