Okno dialogowe Edytowanie hiperłącza

W celu wyświetlenia tego okna dialogowego należy w Edytorze tekstu kliknąć prawym przyciskiem myszy hiperłącze i z menu skrótów wybrać kolejno polecenia Hiperłącze > Edytuj hiperłącze.

Wyświetlany tekst: Wyświetla tekst wybrany dla hiperłącza (jeśli istnieje). Wprowadź lub zmień tekst zgodnie z potrzebami.

Wpisz nazwę pliku lub strony sieci Web: Wpisz nazwę pliku wraz z pełną ścieżką, aby ustanowić łącze do pliku, lub wpisz adres istniejącej strony sieci Web (np. www.nuance.com). Zamiast je wpisywać możesz wybrać nazwę pliku lub adres strony sieci Web do połączenia za pomocą przycisków Plik lub Strona sieci Web.

Plik: Kliknij, aby wybrać plik, do którego ma zostać utworzone łącze. W wyświetlonym oknie dialogowym Łącze do pliku wybierz nazwę pliku. Nazwa ta zostanie wyświetlona wraz z pełną ścieżką dostępu.

Strona sieci Web: Kliknij, aby znaleźć za pomocą domyślnej przeglądarki internetowej adres istniejącej strony sieci Web. W otwartym oknie przeglądarki możesz wyszukać, wybrać i skopiować żądany adres, a następnie wkleić go do pola edycji powyżej.

Usuń łącze: Kliknij, aby usunąć bieżące hiperłącze.

Okno dialogowe Edytowanie hiperłącza