Okno dialogowe Dopasowanie czcionek

Dostęp do tego okna można uzyskać z poziomu panelu OCR okna dialogowego Opcje (menu Narzędzia).

Czcionki w systemie: Lista wszystkich czcionek zainstalowanych w systemie i dostępnych do celów dopasowywania czcionek w Edytorze tekstu oraz do zapisu tekstu wyjściowego. Zaznacz i dodaj żądane czcionki. Aby zainstalować w systemie nowe czcionki, użyj Panelu sterowania.

Czcionki dla dokumentu: Lista wszystkich czcionek, z których program OmniPage może korzystać w celu dopasowania czcionek z oryginalnego dokumentu. Dopasowane czcionki nie są używane w widoku Zwykły tekst w Edytorze. Czcionka wyświetlania zostanie użyta również do eksportu tekstu, o ile format wyjściowy na to pozwala.

Dodaj: Kliknij, aby dodać czcionki zaznaczone na liście Czcionki w systemie do listy Czcionki dla dokumentu.

Usuń: Kliknij ten przycisk, aby usunąć zaznaczone czcionki z listy Czcionki dla dokumentu. Usunięte czcionki nie będą od tego momentu brane pod uwagę przy dopasowywaniu czcionek. Usunięte czcionki można w dowolnym momencie odzyskać z listy czcionek systemowych.

Próbka: W panelu tym wyświetlany jest wygląd czcionki wybranej ostatnio z którejkolwiek z powyższych list.

Użyj ustawień domyślnych: Za pomocą tego przycisku można wyczyścić bieżącą listę czcionek — czcionki są dopasowywane maksymalnie do ośmiu standardowych krojów. Najczęściej stosowane kroje to Arial dla tekstu nieszeryfowego, Times New Roman dla tekstu szeryfowego oraz Courier New dla tekstu monoprzestrzennego.

 

  • Ustawienia określone w tym oknie dialogowym nie są stosowane podczas rozpoznawania tekstów azjatyckich. W takim przypadku automatycznie jest stosowana domyślna czcionka obsługująca znaki azjatyckie (zazwyczaj Arial Unicode MS). W Edytorze tekstu lub w aplikacji docelowej można ją zmienić na inne czcionki obsługujące znaki azjatyckie.

 

 

Okno dialogowe Dopasowanie czcionek