Okno dialogowe Akapit

Wyrównanie: Dla zaznaczonych akapitów można wybrać opcje: do lewej, do środka, do prawej lub wyjustowane. Tekst justowany jest wyrównywany zarówno do lewego, jak i do prawego marginesu przez dodanie odpowiedniego dodatkowego odstępu pomiędzy wyrazami. Przy wyrównywaniu tekstu Edytor tekstu nie wprowadza nowych łączników.

Wcięcia

 • W celu określenia wcięcia zaznaczonych akapitów w stosunku do lewego marginesu należy wprowadzić lub wybrać wartość na liście rozwijanej Od lewej. Aby przesunąć tekst do lewego marginesu, należy podać wartość ujemną.

 • W celu określenia wcięcia zaznaczonych akapitów w stosunku do prawego marginesu należy wprowadzić lub wybrać wartość na liście rozwijanej Od prawej. Aby przesunąć tekst do prawego marginesu, należy podać wartość ujemną.

Specjalne

 • Kliknięcie opcji Pierwszy wiersz powoduje wcięcie pierwszych wierszy zaznaczonych akapitów o określoną wielkość.

 • Kliknięcie opcji Wysunięcie powoduje wcięcie wszystkich wierszy z wyjątkiem pierwszych.

  Te wcięcia specjalne stanowią uzupełnienie lewego wcięcia całego akapitu.
   

 • Kliknięcie opcji (brak) powoduje usunięcie wcięć specjalnych.

Co: Umożliwia wybór wielkości wcięcia pierwszego wiersza lub wcięcia wysuniętego. Pole to zostanie wyczyszczone po kliknięciu opcji (brak) w polu Specjalne.

Odstępy

 • W celu określenia dodatkowego odstępu umieszczonego przed zaznaczonymi akapitami należy wprowadzić lub wybrać wartość w polu Przed.

 • W celu określenia dodatkowego odstępu umieszczonego za zaznaczonymi akapitami należy wprowadzić lub wybrać wartość w polu listy Po.

Dodatkowy odstęp po akapicie dodawany jest do odstępu przed kolejnym akapitem.

Interlinia

 • Należy wybrać jedną z podanych wartości, aby określić odstęp pomiędzy wierszami zaznaczonych akapitów.

Wartości Pojedyncza, 1,5 wiersza oraz Podwójna przejmują odstęp w oparciu o rozmiar w punktach największego znaku w poszczególnych wierszach. Po wybraniu opcji Przynajmniej lub Dokładnie należy podać wartość w punktach w polu edycji Co.

Pojedyncza interlinia zazwyczaj wymaga wartości o jeden punkt większej od rozmiaru czcionki.

Punktory: Aby na początku zaznaczonych akapitów umieścić punktory, należy wybrać opcję Punktowane.

Aby otworzyć okno dialogowe Tabulatory, należy kliknąć przycisk Tabulatory
 

 • Wyrównanie akapitów i rozmieszczenie punktorów można ustawić bezpośrednio z poziomu paska narzędzi Formatowanie w Edytorze tekstu. Tabulatory można także tworzyć i modyfikować, korzystając z linijki w Edytorze tekstu.

Okno dialogowe Akapit