Kreator zadania — typ i nazwa zadania

Dostęp do tego kreatora można uzyskać, otwierając okno Menedżera zadań (menu Przetwarzanie) i wybierając polecenie Utwórz zadanie z menu Plik.

Typ zadania: Wybierz typ zadania.

Nazwa zadania: Wpisz nazwę zadania.

Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do kolejnych paneli. Panel opcji rozpoczęcia i zakończenia jest wyświetlany zawsze. Panele, które mogą być wyświetlane, to Foldery wejściowe (tylko w przypadku zadań monitorowania folderu i zadań strony tytułowej z kodem kreskowym) oraz Cykl zadania (tylko w przypadku, gdy w obszarze Termin rozpoczęcia jest wymagane zadanie cykliczne).

Kreator zadania — typ i nazwa zadania