Kreator zadania — opcje rozpoczęcia i zakończenia

Ten panel można wywołać, klikając polecenie Utwórz zadanie w menu Plik Menedżera zadań, definiując typ i nazwę zadania, a następnie klikając przycisk Dalej.

Termin rozpoczęcia: Wybierz tryb rozpoczęcia przetwarzania tego zadania: możesz uruchomić je natychmiast, w późniejszym czasie lub wielokrotnie. Wybierz datę i godzinę rozpoczęcia przetwarzania tego zadania.

Termin zakończenia: Ta opcja jest dostępna w przypadku zadań z folderami monitorowanymi oraz zadań strony tytułowej z kodem kreskowym. Możesz określić termin zakończenia zadania lub uruchomić zadanie bez ograniczeń czasowych. Wybierz datę i godzinę zakończenia przetwarzania tego zadania.

Usuń pliki wejściowe: Tę opcję należy kliknąć tylko wtedy, gdy po ukończeniu zadania wejściowe pliki obrazów mają zostać usunięte. Opcji tej należy używać z rozwagą, ponieważ wyniki zadania można zweryfikować dopiero po ukończeniu zadania.

Powiadomienie e-mail: Zaznacz, aby wysłać powiadomienie e-mail o ukończeniu przepływu czynności lub zadania.

Uruchom zadanie bez żadnych monitów: W przypadku zadania wymagającego udziału użytkownika należy zezwolić (lub nie) na interakcję z użytkownikiem, zaznaczając to pole wyboru. Ta opcja umożliwia uruchamianie jednego zadania na dwa sposoby, bez potrzeby tworzenia dwóch osobnych zadań. Jeśli użytkownik będzie obecny przy komputerze w trakcie wykonywania zadania, może usunąć zaznaczenie tego pola wyboru. Jeśli zadanie będzie uruchamiane podczas jego nieobecności, należy zaznaczyć to pole wyboru. Wówczas zostanie wykonane tylko automatyczne ulepszanie obrazu, strefy zostaną wyznaczone automatycznie, a nie ręcznie, a korekta zostanie pominięta. Na taką okoliczność należy koniecznie wstępnie zdefiniować zestawy i lokalizacje plików wejściowych i zapisywanych.

Jeśli jako termin rozpoczęcia została ustawiona opcja Cykliczne, nastąpi przejście do panelu kreatora Cykl zadania.

Kreator zadania — opcje rozpoczęcia i zakończenia