Kreator zadania — foldery wejściowe

Foldery do monitorowania: Lista folderów do monitorowania. Zaznacz pola wyboru elementów, aby uwzględnić podfoldery.

Przeglądaj: Kliknij, aby przeglądać w poszukiwaniu folderu do monitorowania. Wybrany folder zostanie dodany do listy folderów. Zaznacz pola wyboru elementów, aby uwzględnić podfoldery.

Usuń: Kliknij, aby usunąć zaznaczony folder z listy.

  • Ten panel jest wyświetlany tylko w przypadku zadań monitorowania folderu i zadań strony tytułowej z kodem kreskowym. Nie jest on wyświetlany w przypadku zwykłych zadań. Całe foldery mogą być akceptowane jako dane wejściowe dla zwykłych zadań, ale konfiguruje się to w obszarze Zaawansowane okna dialogowego Ładowanie plików, które jest wyświetlane, jeśli przy uruchamianiu zadania jest wyświetlany monit o wprowadzenie danych wejściowych.

Kreator zadania — foldery wejściowe