Kreator zadania — cykl zadania

Ten panel kreatora jest wyświetlany tylko wtedy, gdy w obszarze Termin rozpoczęcia w panelu opcji rozpoczęcia i zakończenia została wybrana opcja Cykliczne.

Czas trwania

Początek: Wybierz czas rozpoczęcia przetwarzania tego zadania.

Koniec: Wybierz datę zakończenia przetwarzania tego zadania monitorowania folderu.

Czas trwania: Wybierz wartość, aby ograniczyć czas działania tego zadania monitorowania folderu. Wybierz czas trwania bądź termin zakończenia.

Wzorzec cyklu

Dzienny: Zaznacz, aby zadanie było uruchamiane kilka razy w tygodniu, a następnie wybierz częstotliwość przy użyciu opcji wyświetlonych po prawej stronie.

Co x dni: Wybierz żądaną częstotliwość.

Tygodniowy: Zaznacz, jeżeli zadanie ma być uruchamiane w określone dni tygodnia. Z opcji wyświetlonych z prawej strony wybierz dni oraz częstotliwość uruchamiania. Zadanie może być na przykład uruchamiane co drugi poniedziałek. Opcją domyślną jest uruchamianie zadania co tydzień w określony dzień.

Co x tyg. w następującym dniu: Wybierz żądaną częstotliwość. Określ dni, w których ma być uruchamiane zadanie.

W każdy dzień roboczy: Zaznacz, aby zadanie było uruchamiane codziennie od poniedziałku do piątku.

Zakres cyklu

Początek: Wybierz datę rozpoczęcia przetwarzania tego zadania.

Bez daty zakończenia: Zaznacz, jeżeli zadanie cykliczne nie ma mieć określonej daty zakończenia.

Koniec przed: Zaznacz tę opcję, a następnie wybierz datę zakończenia.

Koniec: Wybierz datę zakończenia przetwarzania tego zadania monitorowania folderu.

 

Kreator zadania — cykl zadania