Asystent przepływu czynności — Wyznacz strefy na obrazach

Lista: Jest to lista wszystkich plików szablonów stref znajdujących się w domyślnym folderze Template programu. Aby dodać pliki szablonów z innych folderów lub z sieci, należy kliknąć przycisk Dodaj. Po wyróżnieniu odpowiedniego pliku należy kliknąć przycisk Dalej.

Dodaj: Kliknięcie tego przycisku umożliwia odszukanie plików szablonów stref i dodanie ich do listy.

Opcje

Wyświetl obrazy do ręcznego wyznaczania stref: Zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie obrazów przychodzących stron, co pozwala ręcznie wyznaczać strefy.

Zastosuj szablon stref: Aby w celu zdefiniowania układu strony użyć pliku szablonu stref, należy wybrać plik szablonu stref z listy, a następnie zaznaczyć tę opcję.

Zastosuj szablon stref i wyświetl: Aby użyć pliku szablonu stref i dodatkowo ręcznie wyznaczyć lub zmodyfikować strefy, należy wybrać plik szablonu stref z listy, a następnie zaznaczyć tę opcję.

 

  • Gdy przepływ czynności jest uruchamiany w ramach zadania, w którym ustawiono ręczne wyznaczanie stref, przy każdym uruchamianiu zadania można mimo to decydować, czy ten krok oraz inne kroki interakcyjne mają być włączone, czy pominięte. Do sterowania tym służy pole wyboru Uruchom zadanie bez żadnych monitów w oknie dialogowym opcji rozpoczęcia i zakończenia zadania.

 

 

 

Asystent przepływu czynności — Wyznacz strefy na obrazach