Asystent przepływu czynności — Wyślij w wiadomości

Zapisz jako: Aby zapisać wyniki rozpoznawania w jednym z proponowanych typów pliku (np. Microsoft Word), należy wybrać opcję Tekst. Aby zapisać obrazy stron w pliku obrazu (np. TIFF), należy wybrać opcję Obraz. Wybranie opcji Wiele typów pozwala przeprowadzić zapis w więcej niż jednym typie pliku jednocześnie: np. w pliku programu Word i w pliku TIFF. Możliwy jest wybór spośród czterech wstępnie zdefiniowanych konwerterów wielu formatów. Można też tworzyć własne. Aby zapisać formularze, należy wybrać pozycję Dane formularza.

Opcje pliku wyjściowego

Opcje pliku: Umożliwia określenie, czy wyniki rozpoznawania mają zostać zapisane w jednym pliku, czy w wielu plikach. W drugim przypadku do nazwy pliku zostaną dodane sufiksy liczbowe w celu wygenerowania unikatowych plików.

Użyj nazw plików wejściowych: Zaznaczenie tej opcji powoduje, że dla plików wyjściowych są używane nazwy plików wejściowych (pliki można rozróżnić po rozszerzeniach).

Typ pliku: Umożliwia wybranie typu pliku do wyświetlenia na liście plików.

Poziom formatowania: W tym miejscu są wyświetlane dostępne obecnie poziomy formatowania, w zależności od wybranego typu pliku.

Opcje e-mail

Właściwości wiadomości e-mail: Kliknięcie tej pozycji umożliwia określenie adresów e-mail, tematu, tekstu wiadomości i nazwy załącznika.

Adres e-mail adresata: Jest tutaj wyświetlany adres e-mail adresata wprowadzony w oknie dialogowym Właściwości wiadomości e-mail.

Adres e-mail DW: Są tutaj wyświetlane adresy e-mail DW wprowadzone w oknie dialogowym Właściwości wiadomości e-mail.

Temat: Jest tutaj wyświetlany temat wiadomości e-mail wprowadzony w oknie dialogowym Właściwości wiadomości e-mail.

Tekst wiadomości: Jest tutaj wyświetlany tekst wiadomości wprowadzony w oknie dialogowym Właściwości wiadomości e-mail.

Nazwy załączników: Jest tutaj wyświetlana nazwa załącznika wprowadzona w oknie dialogowym Właściwości wiadomości e-mail.

 

Z poziomu programu OmniPage nie można wysyłać w wiadomościach e-mail plików OPD. W celu wysłania pliku OPD należy zapisać go w pliku, a następnie dołączyć do wiadomości e-mail.

 

  • Za pomocą tego okna dialogowego można wysyłać wyniki rozpoznawania z dowolnego odpowiedniego przepływu czynności do czytnika Kindle. Jako typ pliku należy wybrać pozycję Dokument Kindle. Następnie należy wprowadzić adres e-mail otrzymany razem z urządzeniem Kindle. Aby wygenerować ten typ pliku wyjściowego, należy najpierw uruchomić Asystenta czytnika Kindle z poziomu menu Narzędzia. Obecnie (w maju 2011 r.) ta usługa Kindle firmy Amazon jest dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych. Dlatego jest wyświetlana pod warunkiem, że jako język interfejsu jest ustawiony język angielski. Asystent czytnika Kindle umożliwia utworzenie prostego przepływu czynności zawierającego trzy kroki, zoptymalizowanego pod kątem wysyłania dokumentów do czytnika Kindle. Więcej informacji zawarto w artykule Wysyłanie do czytnika Kindle.

 

 

 

Asystent przepływu czynności — Wyślij w wiadomości