Asystent przepływu czynności — utwórz nowe: Zadanie

Ten panel jest wyświetlany po wybraniu pozycji Utwórz nowe zadanie w Menedżerze zadań, określeniu typu zadania, nadaniu mu nazwy i ustawieniu instrukcji dotyczących jego uruchamiania. Jest to praktycznie ten sam panel co panel uruchamiania autonomicznego przepływu czynności.

Źródło: Umożliwia wybranie punktu początkowego nowego przepływu czynności, który ma być częścią zadania.

  • W przypadku wybrania opcji Rozpoczęcie od podstaw należy wpisać nazwę przepływu czynności, a następnie kliknąć przycisk Dalej, aby kontynuować.

  • W przypadku wybrania opcji Istniejące przepływy czynności zostanie wyświetlona lista dostępnych przepływów czynności. Klikając poszczególne przepływy czynności, można wyświetlić podsumowania ich kroków. Należy wybrać żądany przepływ czynności, a następnie kliknąć przycisk Dalej, aby kontynuować konfigurowanie dalszych ustawień przepływu czynności.

Jeśli jest używany istniejący przepływ czynności, to źródło nie jest zmieniane przez nowe ustawienia.

Nowy przepływ czynności istnieje w ramach zadania — nie ma własnej nazwy i nie jest dostępny jako samodzielny przepływ czynności.

 

 

Asystent przepływu czynności — utwórz nowe: Zadanie