Asystent przepływu czynności — utwórz nowe: Przepływ czynności

Jest to pierwszy panel w Asystencie przepływu czynności. Jest dostępny z poziomu menu Narzędzia.

Źródło: Umożliwia wybranie punktu początkowego nowego przepływu czynności.

  • W przypadku wybrania opcji Rozpoczęcie od podstaw należy wpisać nazwę przepływu czynności, a następnie kliknąć przycisk Dalej, aby kontynuować.

  • W przypadku wybrania opcji Istniejące przepływy czynności należy przejrzeć dostępne przepływy czynności, wybrać przepływ czynności, na podstawie którego ma zostać utworzony nowy przepływ czynności, wpisać nazwę nowego przepływu czynności i kliknąć przycisk Dalej.

Wybierz pozycję, od której chcesz rozpocząć: Wybierając poszczególne przepływy czynności, można wyświetlić ich kroki. Następnie należy wybrać przepływ czynności, który ma zostać użyty jako źródło nowego przepływu czynności. Źródło nie jest modyfikowane przez nowe ustawienia. W przypadku wybrania opcji Rozpoczęcie od podstaw nie trzeba używać tego panelu.

Nazwa przepływu czynności: Należy wpisać nazwę przepływu czynności.

Schemat przepływu czynności: W tym panelu jest wyświetlany schemat przepływu czynności. Są na nim przedstawione wszystkie kroki przepływu czynności, dzięki czemu można wybrać przepływ czynności najbardziej zbliżony do określonych potrzeb. Jeśli nie wszystkie kroki są widoczne, należy przewinąć listę za pomocą przycisków strzałek znajdujących się nad nią i pod nią.

Dalej: Kliknięcie tego przycisku umożliwia przejście do następnego kroku przepływu czynności.

Asystent przepływu czynności — utwórz nowe: Przepływ czynności