Asystent przepływu czynności — Ulepsz obrazy

Pliki szablonów ulepszeń: Są tutaj wyświetlane nazwy plików szablonów ulepszeń obrazu. Aby użyć pliku, należy go wybrać, a następnie kliknąć jeden z przycisków Zastosuj poniżej. Przycisk Dodaj umożliwia dodanie nazwy pliku szablonu do listy.

Wyświetl obrazy do ulepszania ręcznego: Zaznaczenie tej opcji powoduje, że każdy obraz jest wyświetlany w oknie Ulepszanie obrazu na potrzeby ulepszania ręcznego przy każdym uruchomieniu przepływu czynności. To oznacza, że przepływ czynności musi być nadzorowany.

Zastosuj szablon ulepszeń: Zaznaczenie tej opcji powoduje użycie szablonu ulepszeń obrazu. Tę opcję można zaznaczyć pod warunkiem, że został już wybrany szablon ulepszeń.

Zastosuj szablon ulepszeń i wyświetl: Zaznaczenie tej opcji powoduje użycie wybranego szablonu ulepszeń obrazu i wyświetlenie każdego obrazu w oknie Ulepszanie obrazu na potrzeby ulepszania ręcznego.

 

 

Asystent przepływu czynności — Ulepsz obrazy