Asystent przepływu czynności — Skanuj obrazy

Ogólne

Tryb: Jeśli dokument wyjściowy ma być kolorowy, należy wybrać opcję Kolor. Opcja ta wymaga najwięcej czasu i zasobów pamięci. Jeśli w dokumencie wyjściowym mają się znaleźć tzw. czarno-białe fotografie, należy wybrać opcję Skala odcieni szarości. Opcji tej należy użyć dla stron o niskim lub niejednorodnym kontraście lub zawierających tekst na kolorowym bądź cieniowanym tle. Opcję Czarno-biały należy wybrać w przypadku skanowania w trybie czarno-białym. Opcja ta nie jest właściwa, jeżeli w dokumencie wyjściowym mają się znaleźć fotografie. Opcji tej należy używać tylko dla wyraźnych czarnych tekstów na białym lub jasnym tle.

Rozdzielczość: Umożliwia wybranie rozdzielczości skanowania. Dostępne wartości zależą od używanego skanera. Ogólnie rozdzielczość 300 dpi jest najlepsza dla dokładności rozpoznawania OCR. Rozdzielczość 400 dpi może być lepsza w przypadku bardzo małego druku.

Rozmiar: Umożliwia wybranie rozmiaru skanowanego papieru. Opcja ta określa jednocześnie rozmiar strony dokumentu wyjściowego.

Orientacja: Umożliwia określenie sposobu umieszczania stron w skanerze. Opcja Pionowa oznacza, że krótsza krawędź strony będzie równoległa do głowicy skanującej. Opcja Pozioma oznacza, że dłuższa krawędź będzie równoległa do głowicy skanującej.

Źródło: Należy wybrać źródło skanera (skaner z podajnikiem arkuszy lub płaski), który ma być używany.
 

Jasność: Umożliwia ustawianie jasności. Właściwe ustawienie jasności i kontrastu ma duże znaczenie dla dokładności rozpoznawania tekstu. Jeżeli znaki są grube i nakładają się na siebie, należy zwiększyć jasność. Jeżeli znaki są cienkie i przerywane, należy zmniejszyć jasność. W temacie Optymalizowanie jasności można znaleźć przykłady optymalnej i skrajnej jasności obrazu.

Kontrast: Za pomocą tej opcji można ustawić kontrast. Właściwe ustawienie jasności i kontrastu ma duże znaczenie dla dokładności rozpoznawania tekstu. Jeśli strona ma niski kontrast (tj. różnica pomiędzy jasnymi a ciemnymi elementami na stronie jest niewielka), należy ustawić wysoką wartość kontrastu lub skanować w skali odcieni szarości.
 

Płaskie łoże

Monituj o więcej stron: Zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie monitu o dodanie większej liczby stron podczas przetwarzania przepływu czynności.

Skanuj strony automatycznie: Zaznaczenie tej opcji pozwala usprawnić proces skanowania dokumentów wielostronicowych, nawet jeśli nie jest używany automatyczny podajnik dokumentów. Skaner rozpocznie skanowanie automatycznie i będzie wstrzymywał pracę na określoną liczbę sekund. Wyświetlone okno dialogowe pozwala na natychmiastowe kontynuowanie skanowania, zażądanie dłuższej przerwy oraz określenie, że została zeskanowana ostatnia strona.

Czas pomiędzy skanowaniem kolejnych stron: Pozwala określić, ile sekund skaner ma czekać przed rozpoczęciem nowego skanowania. Daje to użytkownikowi czas na umieszczenie w skanerze kolejnej strony.

Przetwarzanie wstępne

Obrót strony: Zaznaczenie opcji Automatycznie powoduje, że program OmniPage sprawdza ułożenie strony i automatycznie obraca niewłaściwie ułożony obraz strony. Można też wybrać kąt obrotu bądź opcję Brak.

Usuń szum obrazu: Zaznaczenie tej opcji powoduje automatyczne usuwanie plamek z obrazów. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, plamki można usunąć z obrazu ręcznie za pomocą narzędzia Usuń szum.

Usuń pochylenie obrazu: Zaznaczenie tej opcji powoduje automatyczne usuwanie pochylenia wszystkich stron, gdy to konieczne.

Szukaj stron przeciwległych: Zaznaczenie tej opcji powoduje przetwarzanie stron przeciwległych otwartej książki jako osobnych stron, nawet jeśli zostały zeskanowane w jednym kroku.

Zachowaj oryginalną rozdzielczość obrazu: Zaznaczenie tej opcji powoduje zachowywanie oryginalnych rozdzielczości wprowadzanych do programu obrazów kolorowych i w skali odcieni szarości. Należy to zrobić, jeśli ma zostać wyeksportowany obraz wysokiej jakości — do celów zapisu obrazu strony i dla obrazów osadzonych w rozpoznanych stronach. Jeśli rozdzielczość obrazów kolorowych i w skali odcieni szarości ma być zmniejszana do 75–150 dpi, należy usunąć zaznaczenie tej opcji.

Autoprzycięcie: Zaznaczenie tej opcji powoduje wykrywanie marginesów i zmniejszanie ich do minimum. Na skutek tego może ulec zmianie rozmiar stron z różnymi ustawieniami marginesów.

Wyczyść obramowanie: Zaznaczenie tej opcji powoduje usuwanie z marginesów stron cieni powstałych podczas skanowania, plamek i notatek na marginesach.

Usuń otwory wykonane przez dziurkacz: Zaznaczenie tej opcji powoduje usuwanie z obrazów stron śladów po otworach wykonanych przez dziurkacz.

 

Puste strony

Pomiń puste strony: Ta opcja umożliwia pomijanie pustych stron podczas przetwarzania wstępnego. W przypadku zaznaczenia tej opcji pustych stron nie można użyć jako separatorów dokumentów (zobacz poniżej).

Czułość: Jest to ustawienie czułości wykrywania pustych stron. Wartość domyślna to 50. Dozwolone wartości mieszczą się w przedziale od 0 do 100. Im wyższa czułość, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że strona zostanie uznana za pustą. Na przykład przy ustawieniu dla czułości wartości 100, strona musi być całkowicie czysta, aby została uznana za pustą.

Utwórz nowy dokument po każdej pustej stronie: Zaznaczenie tej opcji powoduje tworzenie oddzielnego dokumentu wyjściowego za każdym razem, gdy zostanie znaleziona pusta strona. Ta opcja nie jest stosowana, jeśli jest wybrane ustawienie Pomiń puste strony.

 

 

Asystent przepływu czynności — Skanuj obrazy