Asystent przepływu czynności — Oznacz tekst

Omnipage pro Asystent przepływu czynności — Oznacz tekst

Ten krok jest dostępny tylko w programie OmniPage Professional.

 

Redaguj tekst: Zaznaczenie tej opcji powoduje zamazywanie w rozpoznanym tekście wyrazów lub fraz wpisanych w polu tekstowym poniżej.

Oznacz tekst do redakcji: Zaznaczenie tej opcji umożliwia przygotowanie dokumentu do redakcji. W polu tekstowym poniżej należy wpisać wyrazy lub frazy, które mają zostać oznaczone w rozpoznanym tekście kolorem szarym.

Wyróżnij: W tym polu tekstowym należy wpisać wyrazy lub frazy, które mają zostać znalezione i wyróżnione w rozpoznanym tekście kolorem żółtym.

Przekreśl: W tym polu tekstowym należy wpisać wyrazy lub frazy, które mają zostać znalezione i przekreślone w rozpoznanym tekście.

  • Aby znaleźć i oznaczyć wiele elementów, należy oddzielić je w polu tekstowym średnikami.

Opcje

Uwzględnij wielkość liter: Tę opcję należy zaznaczyć, aby podczas wyszukiwania była uwzględniana wielkość liter w polu tekstowym. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, wyszukiwanie ciągu „nuance” spowoduje także znalezienie ciągu „Nuance”.

Uwzględnij całe wyrazy: Tę opcję należy zaznaczyć, aby znaleźć określony ciąg znaków tylko wówczas, gdy stanowi on oddzielny wyraz, czyli znajduje się między dwiema spacjami. Na przykład wyszukiwanie wyrazu „dom” nie zatrzyma się na wyrazie „wiadomość”.

Dodaj stronę do zakładek: Tę opcję należy zaznaczyć, aby dodać do zakładek strony zawierające wyrazy lub frazy wpisane w polach Redaguj tekst, Wyróżnij lub Przekreśl.

 

Asystent przepływu czynności — Oznacz tekst