Asystent przepływu czynności — Otwórz dokument OmniPage

Monitowanie o plik

Wybierz plik, który ma być ładowany przy każdym uruchomieniu tego przepływu czynności: Zaznaczenie tej opcji powoduje, że program monituje o podanie nazwy pliku lub folderu. Należy usunąć zaznaczenie tej opcji, aby od razu określić nazwę pliku lub folder.

Przeglądaj: Kliknięcie tego przycisku umożliwia wybranie folderu domyślnego do użytku przy wyświetlaniu monitu.

Rozpocznij tutaj: Jest tutaj wyświetlana ścieżka wybrana jako folder domyślny do użytku przy wyświetlaniu monitu o plik OPD.

Pliki: Kliknięcie tego przycisku umożliwia określenie pliku OPD. Ten przycisk jest wyłączony, jeśli jest zaznaczone pole wyboru monitowania.
 

Automatyczne ładowanie określonego pliku: Jest tutaj wyświetlany określony plik OPD wraz z pełną ścieżką.

Asystent przepływu czynności — Otwórz dokument OmniPage