Asystent przepływu czynności — Konwertuj na plik PDF

Jest to specjalny przepływ czynności dostępny tylko w programie OmniPage Professional z poziomu Kreatora zadania. Stanowi praktyczny przykład funkcji konwersji dokumentu na dokument. Jako dane wejściowe pobiera pliki, które można edytować (na przykład pliki programów Notatnik, WordPad, Word, Excel czy PowerPoint 2003, 2007 i 2010 oraz pliki w formatach txt i csv), a następnie tworzy pliki wyjściowe formatu Normalny PDF, używając w tym celu programu Nuance PDF Create.

Monitowanie o pliki

Wybierz pliki, które mają być ładowane przy każdym uruchomieniu tego przepływu czynności: zaznaczenie tej opcji powoduje, że program monituje o podanie nazwy pliku lub folderu.

Przeglądaj: Kliknięcie tego przycisku umożliwia wyszukanie folderu, który ma być wyświetlany przy monitowaniu o podanie nazwy pliku i ścieżki podczas wybierania danych wejściowych.

Rozpocznij tutaj: Jest tutaj wyświetlana ścieżka wybrana jako folder domyślny do użytku przy wyświetlaniu monitu o podanie nazw plików wejściowych.

Monitowanie

Monituj o lokalizację zapisywania pliku: Zaznaczenie tej opcji powoduje, że program monituje o podanie nazwy pliku lub folderu.

Przeglądaj: Kliknięcie tego przycisku umożliwia wyszukanie folderu, który ma być wyświetlany przy monitowaniu o podanie nazwy pliku i ścieżki podczas zapisu.

Rozpocznij tutaj: Jest tutaj wyświetlana ścieżka wybrana jako folder domyślny do użytku przy wyświetlaniu monitu o podanie nazw plików wyjściowych.

Przeglądaj: Kliknięcie tego przycisku umożliwia wyszukanie folderu, który ma być wyświetlany przy monitowaniu o podanie nazwy pliku i ścieżki.

Usuń: Kliknięcie tego przycisku umożliwia usunięcie wszystkich zaznaczonych plików z listy plików.

Opcje pliku wyjściowego: Należy wybrać opcję. Dostępne są trzy opcje:                

Zapisz pliki w określonym folderze wybranym przy użyciu przycisku Określ lokalizację.

Zapisz pliki w określonym folderze z podfolderami. Należy wybrać folder przy użyciu przycisku Określ lokalizację. Wszelkie podfoldery plików wejściowych zostaną odzwierciedlone w lokalizacji wyjściowej.

Zapisz pliki w folderze wejściowym. Są także uwzględniane podfoldery wejściowe, jeśli występują.

Niezależnie od wybranej opcji nazwy plików wyjściowych będą zgodne z nazwami plików wejściowych. Będą się one różnić rozszerzeniem pliku.

Pliki/foldery: W przypadku zaznaczenia tej opcji pliki wyjściowe będą umieszczane w folderze wejściowym. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, można określić folder wyjściowy. W tym celu należy kliknąć przycisk Określ lokalizację.     

Podfoldery: Pliki wyjściowe zostaną zapisane z podfolderami tylko wtedy, gdy pliki wejściowe także zostały przetworzone z podfolderami podczas ładowania.

Folder wyjściowy: Jest tutaj wyświetlana lista wszystkich wybranych plików lub folderów oraz typów plików. Można wybierać pliki z różnych lokalizacji.

 

Asystent przepływu czynności — Konwertuj na plik PDF