Asystent czytnika Kindle

To okno dialogowe jest wywoływane z menu Narzędzia, ale pojawia się tylko w przypadku, gdy jako język interfejsu został wybrany język angielski — obecnie usługa Amazon Kindle jest dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych.

Nazwa przepływu czynności

Wprowadź nazwę przepływu czynności, który zostanie utworzony przez Asystenta czytnika Kindle. Szczegółowe informacje zawiera temat Wysyłanie do czytnika Kindle.

Źródło dokumentu

Wybierz źródło dokumentu: skaner, plik lub plik obrazu z aparatu cyfrowego.

Nazwa konta

Wprowadź nazwę konta (adres e-mail) otrzymaną z czytnikiem Kindle.

Nazwa dokumentu wyjściowego

Staje się ona nazwą dokumentu na urządzeniu Kindle.

OK

Wybierz, aby zapisać składający się z trzech kroków przepływ czynności do późniejszego użycia lub modyfikacji.

Zapisz i uruchom

Wybierz, aby zapisać przepływ czynności, ale także natychmiast go uruchomić, co spowoduje wysłanie rozpoznanego dokumentu do witryny firmy Amazon, a następnie wyświetlenie go na ekranie czytnika.

  • Przepływy czynności utworzone przez tego asystenta nie zapisują wyników rozpoznawania na komputerze lokalnym. W tym celu należy otworzyć utworzony przepływ czynności w Asystencie przepływu czynności i dodać drugi krok zapisywania.

 

 

 

Asystent czytnika Kindle