Asystent autoprzetwarzania — zakończenie

To okno dialogowe można wyświetlić, klikając przycisk Kontynuuj w oknie dialogowym Asystent autoprzetwarzania — rozpoczęcie.

Drukuj stronę tytułową: Kliknij, aby wydrukować stronę tytułową z kodem kreskowym identyfikującą przepływ czynności. Jeśli chcesz zmienić ustawienia przepływu czynności, nie drukuj teraz strony tytułowej z kodem kreskowym.

Zapisz stronę tytułową: Kliknij, aby zapisać stronę tytułową z kodem kreskowym w pliku obrazu identyfikującym przepływ czynności. Zapisaną stronę tytułową z kodem kreskowym można wykorzystać w zadaniu ze stroną tytułową z kodem kreskowym w Menedżerze zadań. Jeśli chcesz zmienić ustawienia przepływu czynności, nie zapisuj teraz strony tytułowej z kodem kreskowym.

Panel sterowania: Kliknij, aby otworzyć w Panelu sterowania aplet Skanery i aparaty fotograficzne, w którym możesz skojarzyć program OmniPage z przyciskiem skanera.

Wyświetl ustawienia przepływu czynności: Kliknij, aby sprawdzić lub zmodyfikować ustawienia przepływu czynności. Zmiana ustawień przepływu czynności spowoduje wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego z pytaniem, czy ponownie wydrukować lub zapisać stronę tytułową.

Zakończ: Kliknij, aby zamknąć okno dialogowe. Umieść w podajniku ADF skanera stronę tytułową z kodem kreskowym na wierzchu dokumentu, który ma być przetwarzany, i kliknij przycisk Rozpocznij z zaznaczonym przepływem czynności.

Asystent autoprzetwarzania — zakończenie