Asystent autoprzetwarzania — rozpoczęcie

To okno dialogowe można wyświetlić, wybierając z menu Narzędzia polecenie Asystent autoprzetwarzania.

Nazwa przepływu czynności: Wpisz nazwę przepływu czynności, który ma zostać uruchomiony.

Format: Wybierz opcję Tekst lub Obraz.

Tekst: Wybierz jeden z obsługiwanych formatów plików tekstowych.

Obraz: Wybierz jeden z obsługiwanych formatów plików obrazów.

Folder wyjściowy: Wyświetla lokalizację pliku wyjściowego. Domyślna lokalizacja to C:\Użytkownicy\[nazwa użytkownika]\Dokumenty.

Przeglądaj: Kliknij, aby przeglądać w poszukiwaniu folderu.

Nazwa dokumentu wyjściowego: Wpisz nazwę pliku wyjściowego.

Kontynuuj: Kliknij ten przycisk, aby przejść do panelu Asystent autoprzetwarzania — zakończenie.

Asystent autoprzetwarzania — rozpoczęcie